“Bu gün sosial şəbəkələrdə antimilli qrupların təsiri ilə idarə olunan gənclər var”
Tarix: 11.04.2013 | Saat: 22:22:00 | E-mail | Çapa göndər


Nurəddin Mehdiyev: “Müxtəlif qüvvələrin təsirinə
düşən gənclər dərk etməlidirlər ki, Azərbaycana
qarşı aparılan fəaliyyətlər ölkəmizdəki sabitliyə
və inkişafa qarşı yönəlib”


Müsahibimiz “Bizim Nəsil” Gənclərin Regional İnkişaf Assosiasiyasının sədri Nurəddin Mehdiyevdir


- Hazırda dövlətin apardığı gənclər siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?
- “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamında da qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda gənclər siyasəti gənclərin vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik prinsipləri əsasında Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinə, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, cəmiyyətimizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında gənclərin fəal iştirakının təmin edilməsi, gənclərin intellektual və yaradıcılıq potensialının ümummilli məsələlərin həllinə yönəldilməsi istiqamətində aparılır. Göründüyü kimi, dövlət gənc vətəndaşlarının vətənpərvər, dövlətçi, savadlı, sağlam, fəal olmasını, gənclərin cəmiyyətimizin ictimai-siyasi, mədəni, sosial-iqtisadi həyatına biganə qalmamasını istəyir. Bu istəklərin reallaşması istiqamətində gənclər siyasəti sahəsində müxtəlif qanunvericilik aktları, dövlət proqramları hazırlanır, həyata keçirilir. Bir sözlə, bu gün Azərbaycan dövlətinin apardığı gənclər siyasəti müasir dünyanın müxtəlif çağırışlarına cavab verə biləcək müasir, intellektual, vətənpərvər, sağlam gəncliyin formalaşmasına, onların hərtərəfli inkişafına yönəlib. Bu siyasət dünyanın müxtəlif ölkələrinə örnək ola biləcək siyasətdir.
- Dövlətin tutduğu gənclər siyasəti kursu gənclərə öz potensialını üzə çıxarmağa hansı imkanlar verir?
- Dövlətin həyata keçirdiyi gənclər siyasəti özü-özlüyündə məhz bu potensialın üzə çıxmasına istiqamətlənib. 2012-ci il ərzində Azərbaycan əhalisi 9 milyon 356 min nəfər olub ki, onun da 30,3 faizini 14-29 yaşında olan gənclər təşkil edir. Bu rəqəm özü bir daha sübut edir ki, Azərbaycan gəncliyi nə qədər böyük qüvvədir. Bu qüvvənin potensialının üzə çıxarılması, ondan Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün istifadə edilməsi dövlət qarşısında duran ən vacib prioritetlərdəndir. Bu gün Azərbaycan gəncinin inkişafı üçün bütün şərait mövcuddur. Ən əsası odur ki, Azərbaycanın sabitliyi və davamlı inkişafı təmin olunub. Bu, çox vacibdir. Sabitlik və davamlı inkişaf gənclərin də həyatına pozitiv təsirini göstərir.
Azərbaycan gənci nəinki ölkəmizdə, həm də onun hüdudlarından kənarda ən müasir təhsil müəssisələrində təhsil almaq imkanı əldə edib. Belə gənclərin əksəriyyəti məhz dövlətin maliyyə imkanları hesabına təhsil alır, yüksək ixtisaslara yiyələnirlər. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” bu gün dövlətin gənclərin inkişafı və potensialının düzgün sahələrdə istifadə olunmasına verdiyi əhəmiyyətin göstəricisidir. “The Business Year” jurnalının Azərbaycana aid xüsusi buraxılışına müsahibə verən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib ki, “biz bilirik ki, təbii sərvətlər əbədi deyil və zaman keçdikcə tükənəcək. Bu səbəbdən də qara qızılı insan kapitalına çevirmək sadəcə şüar deyil. Bu, reallıqdır. Təhsilin yüksək intellektual bacarığa malik insan kapitalı formalaşdırmaqda və güclü iqtisadiyyat qurmaqda oynadığı rol bu gün daha aktualdır. İnformasiya və biliyə əsaslanan cəmiyyətin və inkişaf edən ölkənin iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən insan kapitalını inkişaf etdirmək məqsədilə müasir və səmərəli təhsil sistemi yaradılır”.
Bu gün Azərbaycan gəncləri dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin ən yaxşı universitetlərində dövlət hesabına təhsil almaqdadırlar. Hər il yüzlərlə gənc bu imkanı əldə edir. Gənc­lərimiz dünyanın inkişaf etmiş, qabaqcıl texnologiyalarına yiyələnərək, qabaqcıl elm adamlarından və universitetlərdən dərs alaraq ölkəmizin gələcəyini inşa etmək üçün hazırlanırlar. Təsadüfi deyil ki, görülən işlərin nəticəsində BMT-nin 2010-cu il “İnsan İnkişafı Hesabatı”nda Azərbaycan 2005-2010-cu illərdə insan inkişafı sahəsində ən sürətlə inkişaf edən ölkə kimi qiymətləndirilib.
Ölkəmizdə dövlət qulluğuna qəbul olunan gənclərin sayı artmaqdadır. Məqsəd dövlət orqanlarında çalışanların sıralarını yüksək təhsilli, günün tələblərinə cavab verən mütəxəssislərlə zənginləşdirməkdir. Bu eyni zamanda gənclərə olan etimad və inamdır. Son 4 ildə dövlət orqanlarına işə qəbul edilənlərin 60%-ə qədərini gənclər təşkil edib.
Bu gün Azərbaycanda çox sayda bədən tərbiyəsi və idman obyektlərinin tikilib gənclərin istifadəsinə verilməsi də gənclərin fiziki inkişafına istiqamətlənmiş siyasətdir. Hər il dünyanın müxtəlif yerlərində keçirilən mötəbər idman turnirlərində Azərbaycan bayrağını yüksəyə qaldıran gənclərimizin sayı artmaqdadır. Bütün bunlar dövlətin idmanın inkişafı üçün həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir.
“Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması da gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili istiqamətində, onların potensialının üzə çıxarılması istiqamətində həyata keçirilən işlərdəndir. Azərbaycan regionlarının əksəriyyətində belə müəssisələrin sayı artmaqdadır.
Azərbaycanda biznesin inkişafı sahəsində qəbul edilən müxtəlif hüquqi-normativ sənədlər gənclərin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şərait yaradır. Gənc sahibkarlar qeyri-neft sektorunun inkişafında önəmli paya malikdir. Təsadüfi deyil ki, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramında gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və məşğulluğunun təmin edilməsi üçün ayrıca bənd nəzərdə tutulub. Bu işlər uğurla icra olunmaqdadır.
Deyilənləri gənclərin intellektual və yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsinə də aid etmək olar. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elm Fondu tərəfindən gənc alimlərin layihələrinə qrantlar verilir, mədəniyyət və incəsənət sahəsində gənclərin yaradıcılıq nailiyyətlərinin artması istiqamətində müxtəlif layihələr, beynəlxalq müsabiqələr, festivallar həyata keçirilir.
- Gənclər ictimai-siyasi işlərdə hansı fəallıq göstərirlər?
- Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan tək-tək ölkələrdəndir ki, burada fəal gənclər siyasəti həyata keçirilir. Bu fəallığın əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Bu gün də bu siyasət uğurla davam etdirilir. Çox ölkələrdə bu, belə deyil. Misal üçün, Azərbaycan yeganə ölkələrdəndir ki, burada hər 3 ildən bir ümumrespublika gənclər forumu keçirilir. Gənclər forumları dövlət-gənclik iş birliyinin nümunəsidir. Forumlarda ötən dövrdə görülmüş işlərə nəzər salınır, nəticələr çıxarılır, gələcək dövrlər üçün fəaliyyət planları müəyyən edilir. Forumlarda yeni gənclərə meydan verilir, onlar dövlət qarşısında müxtəlif təkliflərlə çıxış edirlər. Bu əslində gənclərin gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində aktiv iştirakı deməkdir. Azərbaycanda gənclərə aktiv və passiv seçki hüququ verilib. Onlar seçmək və seçilmək hüququna malikdirlər. Yaşı 25-dən aşağı olmayan gənclər Ali qanunvericilik orqanına, 21 yaşına çatmış gənclər isə yerli özünüidarə orqanları olan bələdiyyələrə seçilmək hüququna malikdirlər. Bu gün bələdiyyə üzvlərinin 28%-i gənclərdir, onlardan 326 nəfər bələdiyyə sədridir. Gənclər sırasında olan ictimai fəal gənclər dövlət proqramlarının, qanun layihələrinin hazırlanmasına cəlb edilirlər. Azərbaycan Milli Məclisində fəaliyyət göstərən millət vəkillərimiz arasında da gənclər sektorunda fəal təmsil olunan şəxslər var. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun Müşahidə Şurasının 9 üzvündən 4-ü gənclər təşkilatlarının rəhbərləridir.
Bundan əlavə gənclərin təşkilatlanması prosesi uğurla gedir. Gənclər müxtəlif gənclər təşkilatlarında təmsil olunurlar. Hazırda Azərbaycanda 230-a qədər belə təşkilat mövcuddur. Bu təşkilatlar vasitəsilə gənclərin ən müxtəlif problemləri üzə çıxarılır, həyata keçirilən layihələr vasitəsilə həllini tapır. Bu layihələr vasitəsilə minlərlə gənc müxtəlif yerli və beynəlxalq təcrübələrə nail olurlar. Fərqli, kreativ ideyalarla çıxış edirlər. Gənclər təşkilatlarının nümayəndələri Azərbaycanın milli maraqlarının müdafiəsi istiqamətində fəallıq göstərirlər. Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar Azərbaycanın haqlı mövqeyinin müdafiə olunmasında, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində gənclər təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət də artmaqdadır.
- Müxtəlif antimilli qrupların təsiri altına düşmüş gənclərə bu yoldan qayıtması üçün nə deyərdiniz?
- Azərbaycan demokratik inkişaf yolu tutub. Lakin bu, tədrici prosesdir. Dünyanın heç bir ölkəsində demokratiya yolu asan və sürətli olmayıb. Gün gələcək Azərbaycanda demokratik təsisatlar daha da inkişaf edəcək. Təbii ki, gənclər də bu proseslərdən kənarda qalmır, qala da bilməz. Dövlət gənclərin qərarların qəbul edilməsində daha fəal iştirakında maraqlıdır. Bu istiqamətdə müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Çünki əhalisinin 30%-dən çox hissəsi gənc olan ölkə üçün bu, vacib amildir. Bu rəqəmin özü bir daha göstərir ki, Azərbaycan gəncliyi dövlət və ictimai həyatda nə qədər böyük qüvvədir. Dövlətin gənclər siyasətinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də bu qüvvəni fiziki, mənəvi, intellektual baxımdan daha da yetkin etməkdən, ictimai proseslərə, dövlət idarəetməsinə daha yaxından inteqrasiya etdirməkdən ibarətdir. Lakin bir qrup gənclər öz fəaliyyətlərinin məsuliyyətini dərk etmirlər. İnkarolunmaz həqiqətdir ki, Azərbaycanın regionda gücünün artmasından, inkişafından narahat olan qüvvələr ölkəmizdə vəziyyəti qarışdırmağa, öz istəkləri istiqamətinə yönləndirməyə çalışır və bu fəaliyyətlərində müxtəlif qrupların maraqlarından, o cümlədən ağı-qaradan seçə bilməyən, “siyasət həvəskarı gənclər”dən istifadə edirlər. Mən səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, belə gənclərin əksəriyyəti müxtəlif siyasətbazların, antimilli qrupların təsirinə düşdüklərindən belə, xəbərsizdirlər. Çünki onların zəif dünyagörüşü, həyat təcrübəsizliyi buna səbəb olur. Belə gənclər dərk etmirlər ki, müxtəlif daxili və xarici dairələrin apardığı qaralama kampaniyasının əksinə olaraq, Azərbaycanda hər şey onların düşündüyü kimi heç də pis deyil, hətta örnək götürdükləri bir sıra Avropa ölkələrinin iqtisadi durumu ilə müqayisədə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti daha normaldır. Ölkəmizin iqtisadi inkişaf göstəriciləri hər il müsbətə doğru irəliləməkdədir. Azərbaycan artıq investisiya cəlb edən ölkədən sərmayə qoyan ölkəyə çevrilib. Belə gənclər demokratiyanı hərc-mərcliklə səhv salırlar. Bu gün sosial şəbəkələrdə öz fəaliyyətləri ilə Azərbaycana zi­yan vuran, antimilli qrupların təsiri ilə idarə olunan gənclər var. Lakin məlum həqiqətdir ki, bu gənclər hər zaman azlıqda qalır, zaman keçdikcə onlar öz səhvlərini başa düşürlər. Lakin sosial şəbəkələrdə Azərbaycanı təbliğ edən, dövlətinə, Vətəninə bağlı min­lərlə gəncin fəaliyyəti də günümüzün reallığıdır.
Müxtəlif qüvvələrin təsirinə düşən gənclər dərk etməlidirlər ki, Azərbaycana qarşı aparılan fəaliyyətlər ölkəmizdəki sabitliyə və inkişafa qarşı yönəlib. Bu gənclər belə fəaliyyətlərə alət olmamalıdırlar.
- Dövlətin gənclərə diqqət və qayğısından razısınızmı?
- Bu gün dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən daxili və xarici siyasət Azərbaycan xalqının ümumi rifahının yüksəldilməsinə, cəmiyyətin inkişafına istiqamət­lənib. Cəmiyyətin fəal üzvləri olan gənclər də bu siyasətdən faydalanırlar. Bu siyasət gənclərin daha keyfiyyətli və müasir təhsil almasına, daha sağlam olmasına, sosial cəhətdən təmin olunmasına, məşğulluğunun təmin olunmasına, ordumuzun günü-gündən güclənməsinə yönəlib. Bu siyasət gənclərə etibar və etimad əsasında həyata keçirilir. Ona görə də Azərbaycan gəncləri ölkədə gedən inkişafı, həyata keçirilən daxili və xarici siyasət kursunu dəstəkləyir. Azərbaycan gənci ölkədəki inkişafı görür, yaxşını pisdən seçə bilir.
- Bu gün gənclərin Prezidentin ətrafında toplaşması ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.
- Neçə illər gənclər sahəsində fəaliyyət göstərən bir şəxs kimi gənclərin də əhvali- ruhiyyəsindən xəbərdaram. Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti cənab Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətdən məmnundurlar. Bu məmnunluğun da əsası var. Çünki bu siyasət ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamıdır, çünki bu siyasət Azərbaycana sabitlik və davamlı inkişaf bəxş etmiş siyasətdir, çünki bu siyasət Azərbaycanın regionda və dünyada söz sahibinə çevrilməsinə gətirib çıxaran siyasətdir, çünki bu siyasət Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin edən siyasətdir. Ona görə də Azərbaycan gənclərinin tam əksəriyyəti axıra qədər bu siyasətin arxasındadır və onu müdafiə edəcək. Azərbaycan gəncliyi müstəqillik tariximizin bütün dövrlərində müxtəlif sınaqlardan alnıaçıq çıxmağı bacarıb və doğru qərar qəbul edib. İndi də belə olacaq. Azərbaycan gəncliyi cənab İlham Əliyevin ətrafında birləşərək, ona səs verməklə öz gələcəyinə səs verəcək.
-Sizcə, gənclərin daha da maariflənməsi və ictimai fəallığının artırılması istiqamətində hansı tədbirlər görülməlidir?
- Bəzən deyirlər ki, gənclər lider olmalıdırlar. Mən bu fikirlə razılaşmıram. Əlbəttə, hər bir gəncdə liderlik keyfiyyətlərinin olması yaxşıdır. Liderlik keyfiyyətlərini, bacarıqlarını təhsil vasitəsilə inkişaf etdirmək olar, ancaq burada əsas amil genetikadır. Ona görə də, məncə, gənclərimizin daha çox fəal vətəndaş olması vacibdir. Bu gün gənclər siyasətini həyata keçirən dövlət qurumu kimi Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə gənclərin ictimai fəallığının artırılması, təşkilatlanması, maarifləndirilməsi istiqamətində çox sayda layihələr icra olunmaqdadır. Misal üçün qərarların qəbul edilməsində gənclərin iştirakının artırılması, qış, yay məktəbləri, müxtəlif sosial, ictimai, mədəni aksiyaları göstərə bilərik. Müxtəlif dövlət qurumları yanında fəaliyyət göstərən ictimai şuralar vasitəsi ilə gənclərin təmsilçiliyi artmaqdadır, gənclər dövlət qurumları qarşısında daha maraqlı təkliflərlə çıxış edirlər. Müxtəlif dövlət proqramlarının, qanun layihələrinin qəbul edilməsində son vaxtlar gənclər daha aktiv iştirak edirlər. Təkcə “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramının müzakirələri zamanı müxtəlif gənclər qruplarından 5000-dən çox təklif alınmışdı. Əvvəlki dövlət proqramlarından fərqli olaraq bu proqramın hazırlanmasında gənclərin təklifləri və təşəbbüslərinə daha çox üstünlük verilib.
Əlbəttə, bu istiqamətdə işlər davam etdirilməlidir. Xüsusilə gənclərin iştirakçılığı artırılmalıdır. Bu halda qərarların qəbul edilməsində onların istək və arzuları daha çox nəzərə alınardı. Yəni gənclər daha çox faydalı olduqlarını bilməlidir. Bu onların təşəbbüskarlığını daha da artırar. Xüsusilə də region icra hakimiyyəti strukturları yanında ictimai şuralar yaratmaqla gənclərin iştirakçılığına daha çox imkan verilərdi. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, gənclər onların fikirlərinə daha çox diqqət edildiyini, daha çox faydalı olduqlarını hiss etməlidirlər.
-Sizin rəhbəri olduğunuz təşkilat bu istiqamətdə hansı işlər görür?
- Təşkilatımız həyata keçirdiyi layihələr vasitəsilə gənclərin maariflənməsinə, onların ictimai fəallığının artırılmasına töhfə verməkdədir. Biz əsasən regionlarda işləməyə üstünlük veririk. Təşkilatımız tərəfindən icra olunan fəal vətəndaşlıq və gənclərin QHT-lərdə iştirakı, gənc­lərin klub tipli müəssisələrdə iştirakı, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, regionlarda gənc könüllü klublarının yaradılması kimi layihələr bu qəbildəndir. Əlbəttə, bu istiqamətdə fəaliyyətimiz davam edəcək, çalışacağıq ki, daha yeni, daha kreativ ideyalara müraciət edək.
Fuad HÜSEYNZADƏ
 
Bölməyə aid digər xəbərlər
26.06.2019
“Rossiyskaya qazeta” rusiyalı turistləri Azərbaycana dəvət edir
26.06.2019
“Danışır Xocalı” sənədli filminə ictimai baxış keçirilib
25.06.2019
“Narkomaniyaya qarşı mübarizədə gənclərin rolu” mövzusunda tədbir keçirilib
25.06.2019
Şirməmməd Ağaməmməd oğlu Hüseynov
25.06.2019
Gənclər üçün festivalın növbəti ünvanı Quba şəhəri olub

Şərh əlavə olunmayıb

    ,    
Tural Tağıyev
Namiq Əliyev
Fuad HÜSEYNZADƏ
Esmira Məmmədova
Hansı dövlətləri Azərbaycana dost hesab edirsiniz?
Türkiyə
Rusiya
ABŞ
Almaniya
Fransa
İngiltərə
Gürcüstan
Ukrayna
Belorusiya
İran
Çin

  Nəticələr!    İştirak edənlər: 10816

1 Yeni naziri kollektivə Ramiz Mehdiyev təqdim etdi
2 Əli Nağıyev DTX rəisi təyin edildi
3 Heydər Əliyev və bələdiyyələr
4 Tarix müəllimi Könül Əliyeva: “Əməkhaqqının artırılması bizim əməyimizə verilən böyük qiymət və dəyərdir”
5 Vilayət Eyvazov daxili işlər naziri təyin edilib


© Copyright 1999-2019 "Palitra" müstəqil ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan, Bakı ş. Xətai rayonu, M.Mehdizadə-5, giriş 2
Tel/Fax.: (+99412) 489 08 53
Müəllif hüquqları qorunur. Məlumatdan istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir. Designed by inetlab.info